AHEAD Executive AS
Boganesveien 118
4032 STAVANGER (KART)
Registrer din CV her og du er inne i vår kandidatbase. All informasjon behandles strengt konfidensielt.

Henvendelsen gjelder


Navn: Fødselsdato:
Adresse: Telefon - dagtid:
Postnr: Mobil:
Poststed: E-mail:

Legg ved dokument(maks 5):


Utdanning

NivåPeriode
(dato fra - til)
Kurs/Studieretning

Yrkeserfaring

FirmaStilling / TittelPeriode (dato fra - til)Beskrivelse

Eventuelle kommentarer:

Vi trenger ditt samtykke for at du skal kunne registrere ditt CV, din søknad og eventuelle andre relevante vedlegg, i vår database.

Vi bruker de data vi har om deg når vi leter etter kandidater til ansettelser i oppdrag vi arbeider med.

Dine data vil kun bli behandlet internt i AHEAD. Vi vil ikke dele ditt CV, søknad eller annen informasjon du har lastet opp, med noen utenfor AHEAD uten at du på forhånd har blitt kontaktet av oss, og har gitt ditt samtykke til det.

Som følge av personvernreglene i EU vil vi slette dine data enten når en ansettelsesprosess du har deltatt i er avsluttet, eller senest to år etter at du registrerte deg.

Vi ønsker imidlertid fortsatt å vite hvem du er, og hvordan det går med deg i karrieren. Derfor ber vi deg om å opprette en profil på det lukkede nettverket "notactivelylooking" og knytte din profil opp mot AHEAD.

Notactivelylooking ligner på LinkedIn, men kun tilknyttede selskaper innen vår bransje - du velger selv hvilke - kan få se dine data. En slik profil vil erstatte de dataene du hadde hos oss, og gir oss en enda bedre mulighet til å følge deg i din fortsatte karriere.